Disclaimer

Home / Disclaimer

Algemeen
Gebruik van deze website van Ecuador’s Fine Taste (hierna ‘EFT’) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van EFT.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door EFT met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. EFT verstrekt met deze website louter informatie over producten die door EFT worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten
Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van EFT, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hoewel EFT uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de websites waarnaar verwezen wordt, kan EFT niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. EFT geeft geen enkele garantie noch aanvaardt EFT enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten
De website www.ecuadorsfinetaste.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar partners waarmee EFT samenwerkt, zijn eigendom van EFT. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om deze website en/of de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van EFT.

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij EFT en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van deze website mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden.

Geen aansprakelijkheid
De inhoud van deze website en andere uitingen van EFT op het internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door EFT wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hoewel EFT zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan EFT geen enkele garantie bieden voor het gebruik van de website en/of de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. EFT aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Toepasselijk recht
Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
De informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. EFT verstrekt door middel van deze website informatie over producten.  Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Gegevens EFT
Ecuador’s Fine Taste
Meerlaan 84
2181 BT Hillegom
Nederland

E-mail: [email protected]
Telefoonnummer Jolanda Groot: 06-13576301
BTW-nummer: NL855825492B01
KvK-nummer: 64762726

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »