Privacy Policy

Home / Privacy Policy

Ecuadors Fine Taste , hierna te noemen “EFT”  is de beheerder van de website www.ecuadorsfinetaste.nl (de “Website”). Uw persoonsgegevens worden door EFT gebruikt om u de op de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten te leveren en om u in de gelegenheid te stellen actief van onze website gebruik te maken. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen we hierbij juw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hieronder is het volgende uiteengezet:
-
Wat zijn persoongegevens?
- Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt?
- Welke persoonsgegevens door EFT worden verwerkt?
- Met welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt?
- Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens?
- Wat uw rechten zijn ten aanzien van uw persoonsgegevens?
- Op welke wijze deze rechten kunnen worden uitgeoefend?

Wat zijn persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgt EFT van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met de klantenservice belt. Ook als u de Website bezoekt, verstrekt u EFT in sommige gevallen persoonsgegevens.

Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt?
Van alle personen met wie EFT contact heeft, of die de Website van EFT bezoeken, kan EFT persoonsgegevens verwerken. Indien u informatie wilt ontvangen, dient u zich wel bij EFT te registreren. EFT zal in dat geval vragen om bepaalde gegevens te verstrekken.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Welke persoonsgegevens u dient te verstrekken is afhankelijk van de informatie waarvan u gebruik wilt maken. Van de geregistreerde gebruikers kan EFT de navolgende persoonlijke gegevens verzamelen: naam, adres, geslacht, woonplaats, land en e-mailadres. Deze gegevens heeft EFT nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn met informatie, producten en/of diensten die EFT aanbiedt aan de markt. EFT zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van derden waarvan inschakeling noodzakelijk is voor leveren van informatie, producten en/of diensten van EFT aan u.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Om te kunnen voldoen aan nationale en internationale wetgeving verwerkt EFT persoonsgegevens van klanten. EFT verwerkt de persoonsgegevens tevens om gebruikers, die gebruikmaken van de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten, in de gelegenheid te stellen om actief van de Website gebruik te kunnen maken, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren en interesses van gebruikers en de op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten aan hen te kunnen leveren. De gegevens worden in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor EFT deze heeft verkregen.

Naast het bovengenoemde verwerkt EFT uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Indien u via de Website gebruikmaakt van op of via de Website aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij EFT, kan EFT u informatie toesturen over andere producten en/of diensten van EFT die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om EFT te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar [email protected]com. In geen geval zal EFT uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingactiviteiten zonder uw expliciete toestemming.

Beveiligingsmaatregelen omtrent persoonsgegevens
EFT draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Rechten met betrekking tot gegevens
De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens:

indien deze feitelijk onjuist zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

EFT spant zich in om uw persoonlijke informatie juist en up-to-date te houden. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk deze wijzigingen schriftelijk door te geven aan EFT. Als u geen prijs meer stelt op onze aanbiedingen dan kun je dit ook schriftelijk aan EFT laten weten.

Wijze waarop deze rechten kunnen worden uitgeoefend
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen heeft met betrekking tot het privacybeleid, kunt u een e-mail richten aan EFT. Het email adres is [email protected]com.

EFT behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze internetsite worden gepubliceerd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »